Temmuz 2003 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Allah-u Teâlâ Âyet-i Kerime’lerinde Şöyle Buyurmaktadır:

“Biz Ona Nezdimizden Bir Rahmet Verdik, Tarafımızdan Has Bir İlim Öğrettik.” (Kehf: 65)

“Ey İman Edenler! Eğer Siz Allah’tan Korkar, Takvâ Sahibi Olursanız, O Size Furkan (İyi İle Kötüyü Ayırdedecek Bir Marifet Bir Nur) Verir.” (Enfâl: 29)

MARİFETULLAH EHLİ ve MARİFETULLAH İLMİ

“Allemenî Rabbî = Rabbim Bana Öğretti”
Gönül Cenneti
Sadır İlmi Satır İlmi
İmam-ı Gazâlî ve Ledün İlmi
Kalbin Lezzeti Marifetullah’tır
KUR’AN-I KERİM’DEN İŞARETLER, İLÂHÎ BEYANLAR
      Âyet-i Kerime (1)
      Âyet-i Kerime (2)
      Âyet-i Kerime (3)
      Âyet-i Kerime (4)
      Âyet-i Kerime (5)
      Âyet-i Kerime (6)
      Âyet-i Kerime (7)
      Âyet-i Kerime (8)
      Âyet-i Kerime (9)
      Âyet-i Kerime (10)
      Âyet-i Kerime (11)
      Âyet-i Kerime (12)
      Âyet-i Kerime (13)
      Âyet-i Kerime (14)
      Âyet-i Kerime (15)
      Âyet-i Kerime (16)
      Âyet-i Kerime (17)
Bâyezid-i Bestâmî -Kuddise Sırruh- (Ö. 848)
Abdulkâdir-i Geylânî -Kuddise Sırruh- (Ö. 1166)
Mevlânâ Celâleddin-î Rûmi -Kuddise Sırruh- (Ö. 1273)
Muhammed Bahaüddin Şâh-ı Nakşibend -Kuddise Sırruh- (Ö. 1389)

/ İsmail Yavuz

TALÂK SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

“BOŞANMA HÜKÜMLERİ”


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

İÇLİ BİR DUÂ

“Ey Rabb’imiz! Onlara kendi içlerinden senin âyetlerini onlara okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onları tezkiye edecek temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz ki Azîz ve Hakîm olan ancak sensin.” (Bakara: 129)


MEKTUBAT

ŞÜKRÜN HAKİKATİ (111. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (49)

“HÂCE MUHAMMED PÂRİS -Kuddise Sırruh-”


SİLSİLE-İ SÂDÂT -34

HALİL FEVZİ -Kuddise Sırruh- EFENDİ HAZRETLERİ (10) /
Mehmet Ali Körpe

Harfi harfine Şeyh Muhammed Es’ad Erbilî -kuddise sırruh-Hazretleri’nin açtığı çığır üzerinde yürüdüler, hiçbir çığır açmadılar ve “Velilerin Hâtem”ine emaneti teslim ederek 27 Kasım 1950 = 7 Safer 1370 Pazartesi günü, yaşları seksen beş civarında olduğu halde vuslata erdiler.


NE İDİK, NE OLDUK!

İLÂHİ RAHMETİ CELBEDEN İYİ ÂMİRLER

“Şüphesiz ki kıyamet gününde Allah katında kulların en faziletlisi; yumuşak tabiatlı ve merhametli olan adaletli hükümdardır.” (Tirmizi)


HAZRET-İ ALLAH, HÜKMÜNÜ DEĞİŞTİRMEYE KALKANIN HÜKMÜNÜ DEĞİŞTİRİR! / Halil İbrahim Emre


GÜNDEM

KÜRESEL HAKİMİYET GAYRETLERİNİN DİNİ BOYUTU VE BÜYÜK AMERİKAN TEHLİKESİ / Uğur Kara

“Türkiye'nin, İslâm Dünyası'nın ve hatta bütün dünyanın başındaki en büyük tehlike nedir?” diye sorulsa hiç tereddüt edilmeden “ABD” diye cevap verilebilir.
Geçmişteki zalim hükümdarlardan farklı olarak ABD sistem olarak bütünüyle bir tehdit haline gelmiştir.
Bu büyük başbelasını daha da tehlikeli hale getiren durum ise Amerikan elitinin bütün bu icraatı -mistik bir cezbe ile- dini inançlarının bir gereği olarak yaptıklarına inanmalarıdır.

AVRUPA TÜRKİYE’NİN TÜRKİYE AVRUPA’NIN NERESİNDE! / Nuri Ölçer

Toprağını sat, Kıbrıs’ı ver, azınlıklara ayrıcalık ver, Ege Denizi’ni Yunan gölü yap, Patrikhaneyi Vatikan gibi bir yapıya dönüştür... Bunların sonu iyi olmaz. Bu bize yakışmaz. Bu kadar taviz ve alçalma ne İslâm dinine ne de Türk milletine yakışmaz. Ecdadımız nasıldı, biz nasılız!
Avrupa Birliği’ne kayıtsız şartsız üye olunmasını, taviz verilmesini istemek bize yakışmaz. Biz Avrupa’ya, Amerika’ya değil Allah-u Teâlâ’ya muhtacız. O’na yönelirsek, O bize her şeyi verir. Avrupa’ya, Amerika’ya yaslanmaktansa, O’na dayanalım.


ŞİİR

ELDEN GİDER! / Fatih Sultan Mehmet Han

Sâkiyâ mey sun ki bir gün lâlezâr elden gider
İrişür fasl-ı hazân bağ ü bahar elden gider


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |