Şubat 2003 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Müminler İçinde Öyle Erler Vardır ki, Allah’a Vermiş Oldukları Ahde Sadakat Gösterirler, Onlardan Kimi Bu Uğurda Canını Fedâ Etti, Kimi de Bu Dâveti Beklemektedir. Ahidlerini Hiç Değiştirmemişlerdir.”
(Ahzâb: 23)

“Öyle Erler Vardır ki, Onları Ne Bir Ticâret Ne De Bir Alış-Veriş Zikrullahtan, Namaz Kılmaktan, Zekât Vermekten Alıkoymaz. Onlar Gönüllerin ve Gözlerin Hâlden Hâle Döneceği Günden Korkarlar.”
(Nûr: 37)

Fırka-i Nâciye’nin Saâdeti
Dünyanın Önemi
Dünya da Müminlerin, Ahiret de
Hem Dünyada Hem Ahirette
İslâm’ın Geleceği
Şehitlik ve Şehitler
MÜMİNLERE ALLAH-U TEÂL’NIN VAAD-İ SÜBHÂNΒSİ, CENNET-İ ÂL ve NİMETLERİ

      Zâhirî ve Bâtınî Cennet
      Muttakiler
      Ebrar
      Mukarrebler
      İlk Giriş
      İlk Girenler
      Cennet
      Rüyetullah
      Allah-u Teâlâ’dan Selâm
      Mukarreblerin İki Cenneti
      Ashâb-ı Yemin’in İki Cenneti
      Cennette Ebedîlik
      Zürriyetlerin Buluşması
      Cennette Müminler
      Cennet Sohbetleri
      Köşkler
      Cennette Kadınlar
      Cennette Huriler
      Vildan ve Gılman
      Ziynetler
      Irmaklar
      Pınarlar ve Çeşmeler
      Koyu Gölgelikler
      Ağaçlar, Meyveler
      Kuş Etleri
      Cennet Elbiseleri
      Tahtlar, Koltuklar
      Canın Her Çektiği, Gözün Her Hoşlandığı
      Cennete En Son Giren

/ İsmail Yavuz

MÜNÂFİKÛN SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

“DİREK OLMUŞ KERESTELER!”


MEKTUBAT

AŞK-I MECÂZİ (84. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (44)

“İBN-İ ATÂULLAH EL-İSKENDERÎ -Kuddise Sırruh-”


HAZRET-İ MUHAMMED ALEYHİSSELÂM

EN BÜYÜK DELİL

Muhterem müellif Ömer Öngüt’ün “Kısas-ı Enbiy┠adlı eseri Hakikat dergimizin neşir hayatına başladığı 1993 Ekim’inden itibaren tefrika halinde yayınlanmaya başlamış, geçen sayımızda ise son bulmuştu.
İnşallah-u Teâlâ bu sayımızdan itibaren de “Hazret-i Muhammed Aleyhisselâm” adlı eserini tefrika halinde neşretmeye başlıyoruz.


SİLSİLE-İ SÂDÂT-34

HALİL FEVZİ -Kuddise Sırruh- EFENDİ HAZRETLERİ (6) /
Mehmet Ali Körpe

Mustafa: “Efendi Hazretleri iyidir. Terhis oldum, Hazretim: ‘Adapazarı yolundan git, seni görecekler.’ dedi. Ben de bu yoldan memleketime gidiyorum.” karşılığını verir.
Meğer saatçiye rüyâsında zekât olarak ayırdığı paranın, kendisini gelip görecek olana verilmesi bildirilmiştir. Bu maksatla beraberce eve gelirler.
Saatçi hanımına: “Emanetlerin sahibi geldi, emanetleri ver!” der. Emanetler böylece sahibini bulmuş olur.


ZİLHİCCE

FEYİZ ve BEREKET DERYASI “HACC” / Halil İbrahim Emre

GÜNDEM

İTİLAF DEVLETLERİ; AMERİKAN-İSRAİL ORTAK SAVAŞI’NA
TAVIR ALIYOR!
/ Uğur Kara

Unutulmamalıdır ki, ABD-İsrail ittifakı karşısında Avrupa (Fransa&Almanya), Rusya, Çin-Kuzey Kore itilafı (uyuşma) oluşmaktadır. (İngiltere’nin safı bile değişebilir.) Ortadoğuya çıkartma yapan bir süpergüçle karşı karşıya gelmek ne kadar tehlikeli ise bu ülke ile birlikte hareket etmek en az o kadar tehlikelidir.
Yeni bir dünya savaşının 11 Eylül’de atılan temelleri hızla yükseliyor.

HAM MADDE KAYNAKLARININ BULUNDUĞU COĞRAFYALARDA
GİZLİ VE KORKUNÇ MÜCADELELER OLUYOR!
/ Şinasi Çapa

"Bir ülkeye ambargo uygulamakla, aynı ülkenin hammadde kaynaklarını sınırsız bir serbestiyetle ucuz bir şekilde yurtdışına aktarmanın sonuçları endüstri açısından aynıdır. Birinci halde ambargo konulan ülkenin sanayisi çok kısa sürede ikinci halde can çekişerek çöker."


ŞİİR

HOŞ GELMİŞSİN!

Istıraplar dindi artık,
Hakk’tan rahmet indi artık,
Ruhun nefsi yendi artık,
Hoş gelmişsin hacı kardeş!


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |