Kasım 2002 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Siz Bize Sağdan Gelir, Sûret-i Haktan Görünürdünüz.” (Saffat: 28)
Hadis-i Şerif’te Şöyle Buyuruluyor:
“Sizin İçin Deccal’den Daha Çok Deccal Olmayanlardan Korkarım.
- Onlar Kimlerdir?
Saptırıcı İmamlardır.” (Ahmed bin Hanbel)

İmanı Kaldırmak İçin Türeyen Yıkıcılar
İmandan Nasıl Soydular
Niçin Deccal’den Tehlikeli
Mucize Hadis-i Şerif
İman Kalesinin İç Düşmanları
Refahçılar
Süleymancılar
Narcılar
Kaplancılar
DİN YIKICILARININ VE İMAN HIRSIZLARININ SON DURAĞI CEHENNEM VE KARŞILAŞACAKLARI AZAPLAR

/ İsmail Yavuz

SAFF SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 2

ÇOK KÂRLI BİR TİCARET


MEKTUBAT

HAYRA DELÂLET (65. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (41)

“MUHYİDDÎN İBNܒL-ARABÎ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM

Kıyamet gününde Allah-u Teâlâ ile İsa Aleyhisselâm arasında geçecek olan muhavere Kur’an-ı kerim’de beyan buyurulmaktadır:
“Allah: ‘Ey Meryemoğlu İsa! Sen mi insanlara: ‘Beni ve anamı Allah’tan başka iki ilâh edinin’ dedin?’ demişti.” (Mâide: 116)
Şüphe yok ki bu kınamanın asıl hedefi İsa Aleyhisselâm değil, onu ilâh edinen teslis inanışı sahipleridir. Bu şirk ve küfürlerinden dolayıdır ki, kıyamet gününde teşhir edilerek çok güç bir durumda kalacaklardır.


SİLSİLE-İ SÂDÂT-34

HALİL FEVZİ -Kuddise Sırruh- EFENDİ HAZRETLERİ (3) /
Mehmet Ali Körpe

Onun hâl ve ahvâlinin tarifi mümkün değildir.
Farz-ı muhal ki Ramazan bayram-ı şerif’i gelecek. Mübarek simâları birdenbire kızarır, kül gibi olurdu, sanki yüzünü çok şiddetli bir yangın kaplardı. Yani daha doğrusu o ince deri pul pul yanardı. Bu durumunu görürdüm ve seyrederdim. Görenler de bunu rahat seyredebilirlerdi. Ne ile meşgul olduğunu bir Allah bilir. O hâl, o münâcat bittiği zaman, yavaş yavaş geçerdi ve normal hâline gelirdi. Yani Allah-u Teâlâ’ya çok büyük niyazı vardı, gayb âlemiyle çok ilgisi vardı. Bunları halk bilmezdi, Hakk ile kendi arasındaki gizli bir işti.


RAMAZAN-I ŞERİF

GÜNDEM

DÜNYANIN KANINI EMEN “KARUNLAR” TÜRKİYE ÜZERİNDE HESAPLAR / Uğur Kara

Bizim gerçek muhatabımız İsrail’e, ABD’ye, ulusal tekellere hükmeden bir avuç günümüzün “Karun”larıdır. Kur’an-ı kerim’de “Biz ona anahtarlarını güçlü bir topluluğun zor taşıdığı hazineler vermiştik.” beyan-ı ilâhî’si ile zenginlik derecesi anlatılan Karun, eski devirlerde yaşamış İsrailoğulları kavminden bir adamdı. Günümüzde Karun’dan daha zengin “Karunlar” var. Rockefeller ve Rothschild hanedanları kamuoyuna ismi malolmuş olanları. Uluslararası tekeller bu gibilerin elinde. Dünyayı kasıp-kavuran finans, silah, ilaç, enerji-maden, tarım, medya, uyuşturucu tekelleri...


ŞİİR

MERHABA ŞEHR-U RAMAZAN

Gel kardeş gayret eyle, durmak mı olur?
Oruç bereketiyle, ömrün nur olur.
      Merhaba, merhaba şehr-u ramazan
      Hoş safa getirdin, ya şehr-u ğufran.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |