Ekim 2002 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Bütün Kötülükler Kötü Âmirlerden Kaynaklanır, Devlet Kasasını Aralarında Taksim Ederler, Bereket Kalkar, Halk İnler, Din, İman, Vatan Mevzu Değil!..

“Kim Zerre Kadar İyilik Yapmışsa Onun Mükâfatını Görür.
Kim de Zerre Kadar Kötülük Yapmışsa Onun Cezasını Görür.”
(Zilzâl: 7-8)

Türkiye’deki Siyasetin İç Yüzü
İnönü ve Tek Parti Dönemi
Mucize Hadis-i Şerif
Cehennem Namzetleri ve Cehennemdeki Durumları

/ İsmail Yavuz

SAFF SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

EN FAZİLETLİ CİHAD


MEKTUBAT

TEBRİKE ŞÂYÂN BİR RÜYA (156. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (40)

“ZİYÂEDDİN MUHAMMED BİN AMMÂR EL-BİTLİSÎ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM

Hıristiyanlar İsa Aleyhisselâm’ın getirmiş olduğu ve ondan önceki bütün peygamberlerin getirdiği tevhid inancından çıkarak, Allah-u Teâlâ’nın dini ile hiçbir alâkası bulunmayan sapıklıklara düşmüşlerdir.


SİLSİLE-İ SÂDÂT-34

HALİL FEVZİ -Kuddise Sırruh- EFENDİ HAZRETLERİ (2) /
Mehmet Ali Körpe

Şeyh Halil Fevzi -kuddise sırruh- Hazretleri çok kemâlli, çok müberrâ bir zât-ı âlî idi.
Bunun yaşanmış bir temsili şöyledir:


BU NECİP MİLLET NASIL BU HÂLE GELDİ? / Halil İbrahim Emre

GÜNDEM

TÜRKİYE’NİN YOLUNU TIKAYAN DUVARLAR / Uğur Kara

Küresel Kraliyetçiler ABD’yi kullanarak son 10 yılda İslâm dinini ve İslâm dünyasını düşman ilan etmişler, bu düşmanlık 11 Eylül’den sonra askerî müdahalelere dönüşmüştür. Bu saldırıların enformatik boyutu yıllar yılı Türkiye’de basın eliyle yapılanlar hakkında da bir fikir vermektedir. Nasıl ki Hollywood yapımcıları müslümanları terörist olarak göstermek için özel gayret gösteriyorsa, özel tertiplerle ve özel haberlerle halkın bilinç altına bazı şeyler yerleştiriliyorsa bir benzeri yıllar yılı Türkiye’de yapılmıştır.

DÜNYAYI KANA BULAYACAK BİR SAVAŞIN BAŞLANGIÇ AREFESİ / Şinasi Çapa

Yahudi hegamonyası için ABD’ne bir fiyat biçilmiştir. Bu devlet her geçen gün biraz daha köhneleşerek, zulümlerini artırarak “Demokrasi, insan hakları, kökten dinciliğe karşı mücadele, terörizme karşı ortak işbirliği” gibi sahte sloganlarla aslında içini kemiren yahudi sermayesinin doymak bilmeyen iştahını tatmin etmekten başka bir işe yaramamaktadır


KISSADAN HİSSE / Yusuf Doğangün

“ARANIZDA SELÂMI YAYINIZ.” (MÜSLİM) / Hatice Aydın

ŞİİR

İMAN / Mehmet Ali Körpe

Tefekkür et kısa anda,
Muhabbetin çarşısında,
Aşk-ı iman karşısında,
Zevk-i dünya bir an imiş.


KANDİLİNİZİ TEBRİK EDERİZ

UZLET / Arzu Balkanlı

DİSİPLİNDE TUTARLILIK / Canan Büşra Kara

| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |