Eylül 2002 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Doğrusu Birçokları Bilmeden Hevâ ve Heveslerine Uyarak Halkı Şaşırtıyorlar.”
(En’âm: 119)

“Nefsinin Hevâ ve Hevesini Kendine İlâh Edinen, Allah’ın da Dalâleti Hak Ettiğini Bilerek Saptırdığı; Kulağını ve Kalbini Mühürlediği ve Gözüne Perde Çektiği Kimseyi Gördün mü? Onu Allah’tan Başka Kim Doğru Yola Eriştirebilir? Hâlâ İbret Almayacak mısınız?”
(Câsiye: 23)

Âlim Geçinen Cahiller
YAŞAR NURİ ÖZTÜRK
EDİP YÜKSEL
İSKENDER EVRENESOĞLU(SAHTE MEHDİ)
NAZMİ SAKALLIOĞLU(SAHTE DABBET’ÜL ARZ)
REFET KAYSERİLİOĞLU(SAHTE İSA)

/ İsmail Yavuz

MÜMTEHİNE SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 3

KADINLARIN İMTİHANI


MEKTUBAT

CEMAL EFENDİ HAKKINDA (61. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (39)

“CÜNEYD-İ BAĞDÂDÎ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM

Bu mucize doğum hakkında Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde şöyle buyurmaktadır:
“Hiç şüphe yok ki, İsa’nın babasız dünyaya gelişi de Allah nezdinde Âdem’in durumu gibidir. Allah Âdem’i topraktan yarattı, sonra ona ‘Ol!’ dedi, o da oluverdi.” (Âl-i imrân: 59)
Allah-u Teâlâ Âdem Aleyhisselâm’ı yaratmayı murad ettiği zaman nasıl ki ona sadece “Ol!” demiş, o da hemen olmuşsa; İsa Aleyhisselâm’ın yaratılışı da Allah-u Teâlâ’nın iradesine muvafık olarak böyle olmuştur.


SİLSİLE-İ SÂDÂT-34

HALİL FEVZİ -Kuddise Sırruh- EFENDİ HAZRETLERİ (1) /
Mehmet Ali Körpe

Halil Fevzi -kuddise sırruh-Hazretleri, Muhammed Es’ad Erbilî -kuddise sırruh-Hazretlerinin sene-i vefâtı olan 1931 yılına kadar yedi sene hâk pây-i celîelerine mülâzemette bulunmuşlardır. Mektûbât adlı eserinin 98. Mektub’unda da Şeyh Es’ad Erbilî -kuddise sırruh-Hazretleri, Halil’inin büyüklüğünü ve ihtişamını kendi kalemi ile ifade etmişlerdir.


BÜTÜN HAYIR VE İYİLİKLER HAZRET-İ ALLAH’IN BİR LÜTFUDUR / Halil İbrahim Emre

GÜNDEM

SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI / Şinasi Çapa

Avrupa’nın hedefi Türkiye’yi sömürgeleştirmektir. Ülkemiz dikte edilen yasalar onaylanarak gırtlağına kadar borç batağına sürüklenmiştir. Bütün vergiler borçların faizinin ödenmesine bile yetmemektedir. Yolsuzluklar, hırsızlıklar, hortumlar Türkiye’yi iflah olmaz bir hâle sokmuştur. Yarın ödenmeyen borçlar için petrol, doğalgaz, bor gibi madenlerin istilasına sıra gelecektir.

ABD ALENÎ BİR DÜŞMAN HALİNE GELMİŞTİR! / Uğur Kara

Türkiye’nin toprak bütünlüğünü ve ulusal çıkarlarını hedef alan askerî tehditler, ekonomik varlıklarımızı, tarım, enerji ve maden kaynaklarımızı hedef alan IMF merkezli ekonomik tehditler, bu iki tehdide karşı iç direnişi kırmak ve hatta emir-komuta hiyerarşisi ile çalışacak hükümet dizayn etmeye yönelik siyasi tehditler okyanus ötesinde planlanıyor, burnumuzun dibinde, memleketimizin içinde icraata dökülmeye çalışılıyor.


ÜÇ AYLAR ve REGAİB GECESİ

ŞİİR

GÖNÜL VE SIR / Mehmet Ali Körpe

Körpe, yürü hiç durma!
Nefsine yol buldurma.
Ruh gülünü soldurma.
Yoksa Hakk’a varamaz.


ÖLÜMÜ HATIRLAMAK / Hatice Aydın

ÇOCUKLARA BİR NUMUNE / Canan Büşra Kara

| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |