Ağustos 2002 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

“Kendilerine Apaçık Deliller Geldikten Sonra,
Parçalanıp Ayrılığa Düşenler Gibi Olmayın.
Onlar İçin Kıyamet Günü Büyük Bir Azap Vardır.”
(Âl-i imrân: 105)

“- Sizin İçin Deccal’den Daha Çok Deccal Olmayanlardan Korkarım.
- Onlar Kimlerdir?
- Saptırıcı İmamlardır.”
(Hadis-i şerif)

Allah Katında Din İslâm’dır
İlk Din Kurucu
Bunu Müslüman Yapar mı?
İsim Değişmiş Zihniyet Değişmemiştir
Partiye-Pırtıya Zekât Verilmez
Hüküm Allah’ındır
Allah’ın Dininden Tiksinenler
İslâm Alet Edilmesin!
Yetmiş İki Fırka
Ülâike Hizbullah
Gayemiz “İslâm’dır” İsim Değil. Muradımız Hazret-i Allah ve Resul’üdür, Bölücülerden Herhangi Biri Değil!
Kim Kime Tâbi Olduysa!

/ İsmail Yavuz

MÜMTEHİNE SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 2

NİFAKI BIRAKMALARI İÇİN MÜNÂFIKLARA ÖĞÜT VERMEK


MEKTUBAT

TEFEKKÜR-İ MEVTİN FAZİLETİ (33. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (38)

“EBU TÂLİB EL-MEKKÎ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM

Cebrâil Aleyhisselâm Hazret-i Meryem’in korkusunu gidermek ve kalbini rahatlatmak için ona hakikati anlattı.
“Cebrâil: ‘Bu böyledir. Çünkü Rabb’in buyurdu ki: Bu bana kolaydır. Biz onu insanlar için bir mucize ve katımızdan da bir rahmet kılacağız. Bu, önceden kararlaştırılmış bir iştir.’ dedi.” (Meryem: 21)
“Öyle de olsa, Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona ‘Ol!’ der, o da oluverir.” (Âl-i imrân: 47)


SİLSİLE-İ SÂDÂT-33

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- (53) /
Mehmet Ali Körpe

Gönüller sultanı Muhammed Es’ad Erbilî -kuddise sırruh-Efendi Hazretlerimiz’in elli iki sayıdır devam eden yazı dizisi bu sayımızda son bulmaktadır. Onu yazıya almak, kaleme dökmek ne mümkün! O ki Allah-u Teâlâ’nın müstesnâ sevgililerindendir. O ki yeryüzüne nâdiren gelenlerdendir. O ki Hâtem-i veli’yi haber vermiş, vefâtından yaklaşık yirmi sene sonra mânevî terbiyesine alıp, bizzat ilgileneceği Zât’ı vâsıta edinerek, Allah-u Teâlâ’ya sığınmış ve şöyle bir temennide bulunmuştu: “İhtimal ki kusurlarımı eslâfımdan (geçmiş büyüklerimden) veyahut ahlâfımdan (gelecek neslimizden) bir Zât-i kirâm’a bağışlar.” (Mektûbat, 73. Mektup)


KÜFÜRDEN İMANA KAÇIŞ / Halil İbrahim Emre

EN HAYIRLI ÜMMET / Orhan Akay

GÜNDEM

TÜRKİYE’Yİ ETKİSİZ KILMA HAYALLERİ KURSAKLARINDA KALDI! / Uğur Kara

İslâm dünyasını ve İslâm dini’ni hedef alan bir konseptin icrasında dikkate alınacak en önemli ülke pek tabiidir ki Türkiye’dir.
Küresel güçlerin hemen bütün dikkatinin üzerinde yoğunlaştığı bir ülkede ve bu ülkenin (Türkiye’nin) safının netleşeceği bir zaman diliminde yaşıyoruz.
İşte bu sebeplerle Türkiye hem içerden hem de dışardan büyük bir baskı altındadır. Türkiye üzerinde birçok emel vardır ve bu emellere ulaşmak isteyenlerce sayısız plan icra edilmektedir.

TÜRK MİLLETİ AÇLIĞA MAHKUM EDİLİRKEN DEVLETİMİZ BÖLÜNMENİN EŞİĞİNE GETİRİLMİŞ BULUNUYOR / Şinasi Çapa

Hükümet Derviş’in ağzının içine bakıyor. Devlet ciddiyeti sıfıra inmiş, Derviş ise emir aldığı IMF patronlarının ağzının içine bakıyor. Tam bir teslimiyetçi, pasif, şahsiyetsiz ve şuursuz bir politika ve onların yerli figüranları kendilerine biçilen rolü oynamaya devam ediyorlar. İdareciler akıllarınca işi idare ediyorlar.


ASIL GÜÇLÜ KİMSE ÖFKESİNİ YENEN KİMSEDİR / Hatice Aydın

ŞİİR

HUZUR ÇEŞMESİ / Mehmet Ali Körpe

Gece gündüz Allah der,
Muhabbet yer aşk içer,
Aşkımıza tuz-biber,
Eker huzur çeşmesi.


TOPLANTILAR VE ÇOCUK / Canan Büşra Kara

| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |