Temmuz 2002 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

DİNLERİ NARCILIK, İMANLARI PARA,
HAS HUYLARI; ÇEŞİTLİ YOLLARLA SAF ve TEMİZ MÜSLÜMANLARIN MADDELERİNİ ALMAKTIR!

Evveliyatta Ne İdiler, Nasıl Başladılar
Ne Sıfatla Göründüler, Ümmet-i Muhammedi Küfre Nasıl Soktular?
Küfür Bayrağını Nasıl Çekti? İcraatları
Âkıbet! Nereye Sığındı?
Öyle Bir Küfür Tohumu Ki!
Tesettür İlâhî Bir Emirdir
“Ancak Müminler Kardeştirler”
İşte İslâm’a Dâvet Örneği
İslâm’a Göre Dost ve Düşman
Dinde Kardeş Olmak
Asıl Gaye İman Kurtarmak
Narcılık Dinine Neler Mâletmek İstedi?
Kime Hizmet Ediliyor?

/ İsmail Yavuz

MÜMTEHİNE SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 1

ALLAH VE İSLÂM DÜŞMANLARINI SIRDAŞ VE DOST EDİNENLER!


MEKTUBAT

AZ GÜLÜP ÇOK AĞLAMAK (59. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (37)

“EBÛ ABDULLAH MUHAMMED BİN ALİ EL-HAKÎM ET-TİRMİZÎ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ İSA ALEYHİSSELÂM

“İnsanlar arasında Meryem oğlu İsa’ya dünyada ve ahirette en yakın olan benim. Bütün peygamberler kardeştir, bir babanın ayrı kadınlardan doğmuş evlâtları gibidir. Dinleri birdir.” (Buhârî. Tecrîd-i sarîh: 1403)


SİLSİLE-İ SÂDÂT-33

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- (52) /
Mehmet Ali Körpe

Türkçe gazellerinin bazıları bestelenmiş olan Muhhammed Es'ad Erbilî -kuddise sırruh- şüphesiz öncelikle mutasavvıf bir şahsiyete sahiptir. Ehl-i gönül oluşu onu şiire yaklaştırmış, divanın mukaddimesinde de belirttiği gibi mecazlardan, istiarelerden zevk alan bir kişi olarak şiiri, sevgisini, heyecanını ifadede güzel bir yol olarak benimsemiş, başarıyla uygulamıştır.


MARİFETULLAH EHLİ VE MARİFETULLAH İLMİ

KÜFÜRDEN İMANA KAÇIŞ / Halil İbrahim Emre

HAZRET-İ ALLAH’I NE KADAR SEVİYORUZ? / Hatice Aydın

GÜNDEM

SÖMÜRGECİ TÜREMESİ ZÜMRELER MEMLEKETİ ESİR ALDI! / Uğur Kara

Sömürge ülkelerinde ancak tatbik edilebilecek bir taktiğin binlerce yıllık tarihinde esaret yüzü görmemiş bir millet üzerinde muvaffak olması, üzerinde çokca düşünülmesi gereken bir durumdur.
Evet dış güçler ve onların maşası türeme zümrelerin memlekete zararları sayılamayacak kadar büyüktür. Ancak bizim kabahatimiz yok mu? Var. Hem de çok var.
Herkes elini vicdanına koyup düşünsün. Millet olarak en çok neye değer veriyoruz? “Din, vatan, devlet, bayrak....... para!”

TÜRKİYE ÇOK GÜZEL(!) İDARE EDİLİYOR / Şinasi Çapa

Dünkü mandacı zihniyetin günümüzdeki uzantıları Türkiye’yi IMF, Dünya Bankası, AB gibi kıskaçlarla hırpalayıp durmaktadırlar.


ŞİİR

İLÂHİ / Ali Ulvî Kurucu

Ben, Resûl-i Kibriyâ’nın bülbül-i nâlânıyım,
Mücrimim gerçi, cemâl-i Mustafâ hayrânıyım!..


ÇOCUK VE KOMŞU ADÂBI / Canan Büşra Kara

| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |