CANLAR CANINI BULDUM

 

Canlar cânını buldum bu canım yağma olsun
Assı ziyândan geçdim dükkânım yağma olsun.

Ben benliğimden geçdim, gözüm hicâbın açtım
Dost vaslına ulaşdum gümânum yağma olsun.

Benden benliğim gitdi hep mülkümi dost tuttu
Lâ-mekân kavmi oldum mekânum yağma olsun.

İkilikten usandum aşk donını donandım
Derdi hânına kandum dermânım yağma olsun.

Varlık çün sefer kıldı andan dost bize geldi
Vîrân gönül nûr doldu cihânum yağma olsun.

Geçdüm bitmez sagınçdan usandum yaz u kışdan
Bostanlar başın buldum bostanım yağma olsun.

Ta’allukdan üzüşdüm ol dostdan yana uçdum
Aşk divânına düşdüm divanım yağma olsun.

Yunus ne hoş demişsin bal u şeker yemişsin
Ballar balını buldum kovanım yağma olsun.

Yunus Emre -kuddise sırruh-

 


| Hakikat'te Bu Ay | Diğer Sayılar | Ana Sayfa |