Haziran 2002 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

Bunlar Öyle Kimselerdir ki;
Hazret-i Allah’ı, Kelâmullah’ı Mahlûka Şikâyet Etmişlerdir.
Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde Bunlar Hakkında Şöyle Buyurmaktadır:

“Onlardan Ölen Kimsenin Namazını Sakın Kılma!
Mezarı Başında da Durma!
Çünkü Onlar Allah’ı ve Peygamber’ini İnkâr Ettiler ve Fâsık Olarak Öldüler.”

(Tevbe: 84)

Din-i Mübin’e Yapılan En Büyük Tahribat
Süleymancılar
En Büyük Tehlike
Yahudiler Gibi
İşte Deliller
Hazret-i Allah’ı Şikayet Edenler
Neler Yaptılar?
Din Kurucular

/ İsmail Yavuz

HAŞR SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 4

O ÖYLE BİR ALLAH’TIR Kİ!


MEKTUBAT

SEYYİDܒL-BEŞER’İN YOLUNDA (151. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (36)

“EBÛ ABDULLAH MUHAMMED BİN ALİ EL-HAKÎM ET-TİRMİZÎ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ ZÜLKARNEYN ALEYHİSSELÂM

Yeryüzünün doğusunu batısını gezmiş, Rabb’inin birçok inayetine ve lütuflarına mazhar olmuş, fakat bir gün olsun kibirlenmemişti. Ulaştığı yerlerde güçsüzlere yardım etmiş, zayıfları düşmanlarına karşı korumuş, Hakk’ı tebliğ etmiş, bu yaptıklarının karşılığında hiçbir bedel hiçbir ücret almamış, diğer peygamber kardeşleri gibi ücretini âlemlerin Rabb’inden talep etmişti.


SİLSİLE-İ SÂDÂT-33

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- (51) /
Mehmet Ali Körpe

Allah’ın, meleklerinin, nebilerinin, resullerinin, arşı taşıyan meleklerinin ve bütün yarattıklarının salâvatı efendimiz Muhammed’in üzerine ve onun Âl ve Ashab’ının üzerine olsun.
Ey Allah’ım! Senin kulun, peygamberin, sevgilin, senin resulün ümmî peygamber olan efendimiz Muhammed’e, onun Âl ve Ashâb’ının üzerine salât eyle.


DÂR-ÜL HARP MASKESİ ALTINDA YAPILANLAR / Yusuf Doğangün

GÜNDEM

TASAVVUF; İSLÂM’IN ÖZÜDÜR, TÜRK MİLLETİNİN VE MEDENİYETİNİN TEMEL YAPI TAŞIDIR / Uğur Kara

300 yıldır devam eden Türk toplumunu (dolayısı ile devletini) yıkma faaliyetleri hızından birşey kaybetmeden devam etmektedir.
Siyasi açıdan Türkiye’nin, manevî açıdan İslâm dini ve tasavvufun hedef alınmasının sebepleri güzel tahlil edilmelidir. İki farklı hedef gibi görünse de ortak bir gayeye matuftur: “Şark meselesi”ni kökünden halletmek.

TÜRKİYE’NİN ÖNÜNE KONULMAK İSTENEN ENGELLER / Şinasi Çapa

Hegamonya savaşını veren güçlerin hangisi olursa olsun Türkiye’yi kendi bölgesinde safdışı edebilmek, güçten düşürebilmek için, şu veya bu şekilde ne gerekiyorsa onu yapmaktan çekinmiyorlar. Türkiye’nin başina pek çok gaile açılmalı, meşgul edilmeli, güçsüz bırakılmalı ve neticede parçalanmalıdır.


ŞİİR

CANLAR CANINI BULDUM /
Yunus Emre -kuddise sırruh-

Yunus ne hoş demişsin bal u şeker yemişsin
Ballar balını buldum kovanım yağma olsun.


GERÇEK DOST “HAZRET-İ ALLAH"TIR! / Hatice Aydın

Hazret-i Allah sevilmeye en lâyık olan mutlak varlıktır.
“Asıl dost Allah’tır.” (Şurâ: 9)
Bütün istek ve ihtiyaçlari O verir. Ihtiyaçlar yalniz ve yalniz O’na talep olunur. O’nun izni ve emri olmadan hiçbir iş hükme baglanamaz.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |