Mayıs 2002 sayımızın kapağı

HAKİKAT’te Bu Ay:


TAKDİM


BAŞYAZI

İman Nuru ile Münevver olan “Hakikat Ehli”, İman Yolunu Seçtiği İçin
Dünya Saâdetine, Ahiret Selâmetine Kavuşacaktır.
“Kim Tâğut’u İnkâr Edip de Allah’a İnanırsa Muhakkak ki O,
Kopması Mümkün Olmayan En Sağlam Bir Kulpa Sımsıkı Sarılmış Olur.
Allah İşitendir, Bilendir.
Allah İman Edenlerin Dostudur.
Onları Karanlıklardan Kurtarıp Nura Çıkarır...”

(Bakara: 256-257)

Küfür Karanlığında Kalan “Dalâlet Ehli” İse
Dünyada ve Ahirette Ceza ve Mücâzat Görecektir.
“...İnkâr Edip Kâfir Olanların Dostları ise Tâğut’tur.
Onları Nurdan Alıp Karanlıklara Götürür.
İşte Onlar Cehennemliklerdir, Orada Ebedî Kalacaklardır.”

(Bakara: 257)

TÂĞUT
      Tâğut Nedir?
      Tâğut’u Reddetmek İslâm’ın Emri, İmanın Şiârıdır
      Tâğut’un Önünde Muhakeme
      Allah Yolunda Cennet, Tâğut Yolunda Cehennem
      Yahudiler ve Tâğut
      Tâğut’u Reddedenler
      Münafıklar ve Tâğut
      Kur’an-ı Kerim’de Münafıkların İçyüzleri
YOLDAN ÇIKMIŞ FÂSIKLAR
      l. ÂHİR ZAMAN ÂLİMLERİ
      2. MÜNAFIKLAR
      3. KÂFİRLER

/ İsmail Yavuz

HAŞR SÛRE-İ ŞERİF’İNİN TEFSİRİ - 3

ÖZDE KARDEŞLİK


MEKTUBAT

RÂBITA’DA HARARET (102. Mektup)  / Muhammed Es'ad Erbili -ks.-


HÂTEM-İ VELİ HAKKINDA RESULULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM- EFENDİMİZ’İN HADİS-İ ŞERİF’LERİ VE ONA VÂRİS OLAN VEKİLLERİNİN İFŞAATLARI (35)

“EBÛ ABDULLAH MUHAMMED BİN ALİ EL-HAKÎM ET-TİRMİZÎ -Kuddise Sırruh-”


KISAS-I ENBİYA ALEYHİMÜSSELÂM

HAZRET-İ ZÜLKARNEYN ALEYHİSSELÂM

“Dediler ki:
‘Ey Zülkarneyn! Doğrusu Ye’cüc ve Me’cüc bu memlekette bozgunculuk yapıp duruyorlar. Bizimle onların arasında bir sed yapman için sana biz bir vergi verelim mi?”
(Kehf: 94)
Vergi, büyük ücret demektir. Bu belâdan kurtulmak için her türlü masrafı göze almışlardı.


SİLSİLE-İ SÂDÂT-33

MUHAMMED ES’AD ERBİLİ -Kuddise Sırruh- (50) /
Mehmet Ali Körpe

Enbiyâ, evliyâ ve ulemâyı vesile ittihaz etmek ilahî nass ile sabittir. Ehl-i hayrı vesile etmek de câizdir. Onlar hayatta olsun veya ahirete intikal etmiş bulunsun eşittir. Bunu füyüzât-ı ilâhîyeden mahrum olan ve kötü inanca mübtela olanlardan başkası inkâr etmez. Münkirden ve siretinden Allah’a sığınırız.
Tevessüle delil olarak Kur’an-ı kerim’de:
“Bana kuvvetle yardım ediniz.” (Kehf: 95)
Âyet-i kerime’si gösterilir.


ŞİİR

O DEĞİL AMMA O! / Mehmet Ali Körpe

O ana depo, bu onun musluğu,
Bu onun nefesi, onun soluğu.
Nur'unun nuru, o onun oluğu,
O değil amma o, odur bu gelen!


TEBRİK

İSLÂM’A GÖRE DOST VE DÜŞMAN

Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde şöyle buyurmaktadır:
“Ey inananlar! Yahudi ve hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, o onlardandır.” (Mâide: 51)
Bu ilâhî hitap, İslâmiyet’in ilk yıllarından itibaren kıyamete kadar gelip geçecek olan bütün müslümanlaradır.


MÜMİN KULUN FAZİLETLİSİ / Halil İbrahim Emre

Ebu Eyyüp Ensari -radiyallahu anh-dan rivayete göre Resulullah -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuşlardır:
“Bir müslümanın, her hangi bir müslüman kardeşi ile üçgünden fazla dargın kalması ve karşılaştıklarında berikinin yüzünü o tarafa, ötekinin bu tarafa çevirmesi helâl değildir. Bu iki kişiden daha hayırlı olanı, karşı tarafa ilk önce selâm verenidir.” (Tirmizî)


GÜNDEM

SİYONİZM MASKESİNİ ÇIKARTTI! / Uğur Kara

“İnsanlar içerisinde, müminlere en şiddetli düşman olarak yahudileri bulursun.” (Mâide: 82)
Hazret-i Allah bunları haber verirken insanlara mahsus kin duygusu ile mi hareket etmiştir? Hâşâ! Bilakis bize merhametinden bunları tanıtarak kendimizi korumamızı öğütlemiştir. Zira bunlar iflah olmaz bir itikata sahiptirler ve bu sebeple bütün dünyayı ateşe atacaklardır.

YENİ DÜNYA DÜZENİ VE AMERİKAN MÜDAHALECİLİĞİ / Nuri Ölçer

“Yeni Dünya Düzeni” diye şişirilen aslında Amerikan müdahaleciliğinin maskesidir. Madalyonun arka yüzüne baktığımızda uluslararası güvenlik stratejilerinin yeni bir Soguk Savaş’a değil, dünyayı kaplayacak “Yeni Bir Dünya Savaşı”na gittigini görüyoruz.
ABD aslında hegemonyasının sonunun başlangıcını oynuyor.


“ŞEHITLER ÖLMEZ!” / Emir Koca

Gidip durumu köyün mollasına danışmış, “Bu sabah geldi konuştuk.” deyince hoca:
“-Ahh! Safiye abla! Keşke demeseydin. Her zaman gelir görüşürdünüz, bir daha gelmez. O şehit olmuş.” demiş.


| Diğer Sayılar | Ana Sayfa |